Nabídka služeb

Služby

Sme dodávateľom nielen meracej techniky, ale aj rôznych metrologických služieb.
Samozrejmosťou je celkový servis a kalibrácie k dodávaným prístrojom a meradlám.
Mimo to ponúkame rad doplňujúcich
služieb súvisiacich s kontrolou kvality:

 • Kalibrácie nami dodávaných prístrojov
 • Kalibrácie komunálnych meradiel všetkých značiek
 • Servis a údržba meracích prístrojov a meradiel
 • Prenájom meracích prístrojov
 • Zákazkové merania
 • Školenie a programovanie

KALIBRÁCIE 3D OPTICKÝCH MERACÍCH PRÍSTROJOV

Sme odborne preškolení výrobcom prístrojov Micro-Vu pre vykonávanie technického nastavenia a kalibráciu všetkých meracích prístrojov tohto výrobcu.
Sme jediným autorizovaným zástupcom firmy Micro-Vu pre SR, SK a PL, viď. AUTORIZOVANÉ OPRÁVNENIE
Ku kalibrácii používame iba originálne kalibračné pomôcky a najnovšie kalibračné postupy od výrobcu prístrojov, tak aby sme zaistili najvyšší štandard vykonávaných kalibrácií. Výstupom každej kalibrácie je kalibračný list.

 • ŠTANDARDNÁ - spĺňa požiadavky normy IATF 16949
 • AKREDITOVANÁ - spĺňa požiadavky normy ISO 17025
 • FDA - spĺňa požiadavky na IQ, OQ, PQ

KALIBRÁCIE KOMUNÁLNYCH MERADIEL

V spolupráci s našimi partnermi vykonávame kalibrácie všetkých komunálnych meradiel. Súčasťou každej kalibrácie je vyčistenie meradla, servis a kalibrácia s vydaním akreditovaného kalibračného listu.
V prípade väčšieho množstva meradiel na kalibráciu ponúkame odvoz a rozvoz zadarmo.
Cenník kalibrácií nájdete TU.

 • AKREDITOVANÁ - spĺňa požiadavky normy ISO 17025

SERVIS A ÚDRŽBA MERACÍCH PRÍSTROJOV

Máme vlastný sklad náhradných dielov a špeciálne preškolený tím servisných technikov, vďaka tomu zvládame 95% opráv behom jedného servisného zásahu.
Všetky prístroje poznáme do poslednej skrutky, preto zvládame veľa problémov vyriešiť aj telefonicky alebo emailom.
AUTORIZOVANÉ OPRÁVNENIE

 • AUTORIZOVANÝ - spĺňa požiadavky normy IATF 16949 (odborný zásah)

PRENÁJEM MERACÍCH PRÍSTROJOV

Neviete, či plne využijete merací prístroj? Potrebujete merací prístroj iba pre aktuálny projekt (krátkodobý aj dlhodobý)? Radi vám zapožičiame/prenajmeme merací prístroj a poskytneme kompletnú podporu.
Aktuálne možnosti sú závislé na aktuálne dostupných prístrojoch na prenájom.

 • MULTISENZOROVÉ PRÍSTROJE MICRO-VU - senzory: optika, dotyk, laser, rotácia; rôzne veľkosti

ZAKÁZKOVÉ MERANIE

Máme plne vybavené meracie stredisko niekoľkými 3D meracími prístrojmi rôznych veľkostí. Žiadna meracie úloha pre nás nie je zložitá ani príliš veľká.
V prípade obsadených kapacít máme niekoľko ďalších partnerov, ktorí disponujú aj inými druhmi meracích prístrojov.
Meranie je možné vykonávať ako u nás, tak u vás (posudzujeme podľa konkrétnej situácie).

 • RÝCHLOSŤ - meranie vykonávame v čo najkratšom čase
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP - každú zákazku riešime individuálne s maximálnym ohľadom na kvalitu
 • DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA - ponúkame aj dlhodobú spoluprácu

ŠKOLENIE

Máte v tíme nového človeka, ktorý sa má venovať meraniu? Nie ste si istí všetkými funkciami vášho prístroja? Chcete sa zdokonaliť v používaní vášho prístroja?
Ku všetkým dodávaným prístrojom poskytujeme maximálnu podporu vrátane školenia.
Školenia ponúkame vo viacerých formách a to ako individuálne školenia u nás v meracom stredisku alebo u vás na pracovisku, tak ako hromadné školenia.
AUTORIZOVANÉ OPRÁVNENIE

 • AUTORIZOVANÉ - odborné preškolenie, vrátane certifikátu o absolvovaní
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP - školenia pripravíme konkrétne pre vaše potreby

PROGRAMOVANIE

Máte nové portfólio výrobkov a nie ste si istí, ako ich merať? Došlo k zmene výrobku a potrebujete upraviť merací program? Zasiahol vás výpadok (choroba, dovolenka) obsluhy meracieho prístroja?
Ku všetkým dodávaným prístrojom poskytujeme maximálnu podporu vrátane programovania.
Radi vám pomôžeme s prípravou alebo úpravou vašich meracích programov. Vďaka tomu môžete využívať váš prístroj na aktuálne meranie a ušetríte za externé meranie.

 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP - programy pripravíme na našom prístroji a u vás len sprevádzkujeme alebo môžeme programovať priamo na vašom stroji