Nabídka služeb

Služby

Sme dodávateľom nielen meracej techniky, ale aj rôznych metrologických služieb.
Samozrejmosťou je celkový servis a kalibrácie k dodávaným prístrojom a meradlám.
Mimo to ponúkame rad doplňujúcich
služieb súvisiacich s kontrolou kvality:

  • Kalibrácie (i akreditované) nami dodávaných prístrojov
  • Kalibrácie komunálnych meradiel všetkých značiek
  • Servis a údržba meracích prístrojov a meradiel
  • Prenájom meracích prístrojov
  • Zákazkové merania
  • Školenie a programovanie
Nabídka služeb

Kalibrácie (i akreditované) 3D optických meracích prístrojov

Sme odborne preškolení výrobcom prístrojov Micro-Vu pre vykonávanie technického nastavenia a kalibráciu všetkých meracích prístrojov tohto výrobcu.
Ku kalibrácii používame iba špeciálne kalibračné pomôcky od výrobcu prístrojov, tak aby sme zaistili najvyšší štandard vykonávaných kalibrácií. Výstupom každej kalibrácie je kalibračný list. Po dohode so zákazníkom radi vykonáme akreditovanou kalibráciu meracieho prístroja.

Kalibrácia komunálnych meradiel

V spolupráci s našimi partnermi vykonávame kalibrácie všetkých komunálnych meradiel. Súčasťou každej kalibrácie je vyčistenie meradla, servis a kalibrácia s vydaním akreditovaného kalibračného listu.
V prípade väčšieho množstva meradiel na kalibráciu ponúkame odvoz a rozvoz zadarmo.
Cenník kalibrácií nájdete TU.

Servis a údržba meracích prístrojov a meradiel

Máme vlastný sklad náhradných dielov a špeciálne preškolený tím servisných technikov, vďaka tomu zvládame 95% opráv behom jedného servisného zásahu.
Všetky prístroje poznáme do poslednej skrutky, preto zvládame veľa problémov vyriešiť aj telefonicky alebo emailom.

Prenájom meracích prístrojov

Neviete, či plne využijete merací prístroj? Potrebujete merací prístroj iba pre aktuálny projekt (krátkodobý aj dlhodobý)? Radi vám zapožičiame/prenajmeme merací prístroj a poskytneme kompletnú podporu.
Aktuálne možnosti sú závislé na aktuálne dostupných prístrojoch na prenájom.

Zákazkové merania

Máme plne vybavené meracie stredisko niekoľkými 3D meracími prístrojmi rôznych veľkostí. Žiadna meracie úloha pre nás nie je zložitá ani príliš veľká.
V prípade obsadených kapacít máme niekoľko ďalších partnerov, ktorí disponujú aj inými druhmi meracích prístrojov.

Školení a programování

Ke všem dodávaným přístrojům poskytujeme maximální podporu včetně školení a programování.
Školení nabízíme ve více formách a to jako individuální školení u nás nebo u vás, tak jako hromadné školení.

Školenia a programovania
Ku všetkým dodávaným prístrojom poskytujeme maximálnu podporu vrátane školení a programovania.
Školenie ponúkame vo viacerých formách a to ako individuálne školenie u nás alebo u vás, tak ako hromadná školenia.