PROČ UDRŽOVAT VÁŠ PŘÍSTROJ AKTUÁLNÍ?

Každý přístroj je komplikovaný soubor hardwaru, firmwaru a softwaru, kdy spolu potřebují jednotlivé soubory (komponenty) navzájem komunikovat, tak aby měřicí přístroj pracoval jak má.

Aktualizace přístroje tedy nutně neznamená, že vám přibudou nové funkce v softwaru, ale často slouží k odstranění nedostatků způsobené vydanou aktualizací operačního systému ovládacího PC (Windows). Stejně tak ale slouží ke zlepšení ovládání jednotlivých hardwarových komponent a tím i prodloužení jejich životnosti.

NEPODCEŇUJTE AKTUALIZACI VAŠEHO PŘÍSTROJE!

  • ODBORNÝ ZÁSAH - aktualizace přístroje vyžaduje odborný zásah
  • OFICIÁLNÍ - pro aktualizaci používejte pouze výrobcem schválený hardware, firmware, software
  • AUTORIZOVANÝ - pro aktualizaci využívejte pouze autorizované zástupce

Hardware

Hardware označuje veškeré fyzické vybavení (komponenty - stůl, kamera, osvětlovač, elektronické desky...) měřicího přístroje.

Firmware

Firmware je určitý typ softwaru, který slouží k vnitřnímu řízení měřícího přístroje. Zajišťuje komunikaci jednotlivých hardwarových komponent mezi sebou a komponent s ovládacím PC.

Software

Software označuje veškeré programové vybavení měřicího přístroje. V našem případě je tímto myšleno uživatelské prostředí pro ovládání a vyhodnocení měřených dat přístroje.

CO VŠE SE AKTUALIZUJE

Hardware je předem dán konstrukcí přístroje a je převážně stejný po celou dobu jeho životnosti.

Firmware přistroje, který například zajišťuje ovládání motorů nebo komunikaci mezi přístrojem a ovládacím PC se v průběhu života přístroje mění. Důvodem může být zkvalitnění ovládání jednotlivých hardwarových komponent (například motorů) a tím zajištění jejich delší životnosti, tak především kvůli změnám v operačním systému ovládacího PC (různé aktualizace Windows nebo přechod na novější verzi - např. z Win 10 na 11).

Třetí částí je software, který je neustále vyvíjen a zdokonalován o nové funkce inženýry výrobce Micro-Vu, přičemž může aktualizace softwaru vyžadovat i nezbytnou aktualizaci firmwaru (například aktualizovaný software potřebuje nově posílat určitá data z jednotlivých hardwarových komponent).

UPOZORNĚNÍ!

Jelikož je aktualizace zařízení odborný zásah do měřicího přístroje, doporučujeme, abyste k tomu využívali pouze schválené a oprávněné zástupce výrobce vašeho přístroje.
Autorizované zástupce výrobce Micro-Vu si můžete ověřit zde: Micro-Vu zástupci.

AUTORIZOVANÉ OPRÁVNĚNÍ firmy Control Check s.r.o.

V poslední době jsme zaznamenali několik případů, kdy byly kalibrace nebo servis (včetně aktualizace) provedené neautorizovaným subjektem považovány za neodborný zásah do měřicího přístroje, což mělo za následek komplikace při auditu.
Prodej a servis přístrojů mohou provádět i jiné podnikatelské subjekty a vy si můžete zvolit, který vám tyto služby bude poskytovat, tyto však nemají plnou podporu výrobce a přístup k aktuálním datům.