Calibration price list

Calibration include:

 • basic maintenance (complete disassembly, cleaning, degreasing, demagnetization, basic adjustment) ,
 • marking of the gauge with a calibration mark (by sparking, self-adhesive label, etching) ,
 • calibration certificate.
0. Činnost související s kalibrací Typ Cena v Kč bez DPH
1. Koncová, mezní a délková měřidla Typ Cena v Kč bez DPH
2. Měřidla čárková Typ Cena v Kč bez DPH
3. Posuvná měřidla Typ Cena v Kč bez DPH
4. Mikrometrická měřidla Typ Cena v Kč bez DPH
5. Měřidla s číselníkovým úchylkoměrem (mechanická/digi) Typ Cena v Kč bez DPH
6. Momentové klíče, snímače a utahováky 0,1 až 3000 Nm (mechanické/digi) Typ Cena v Kč bez DPH
7. Měřidla tlaku - kalibrace kapalinou 0 až 140 MPa, kalibrace vzduchem –100 kPa až 2000 kPa Typ Cena v Kč bez DPH
8. Měřidla roviny a úhlu Typ Cena v Kč bez DPH
9. Měřidla povrchových úprav, elektromagnetické a ultrazvukové tloušťkoměry Typ Cena v Kč bez DPH
10. Mikroskopy, profilprojektory, délkoměry, 3D přístroje, měření na 3D a 2D Typ Cena v Kč bez DPH
11. Měřidla pro stavebnictví Typ Cena v Kč bez DPH
12. Měřidla teploty –30°C až 1100°C, Vlhkost 10%–95% Typ Cena v Kč bez DPH
13. Mechanické a elektronické váhy, siloměry Typ Cena v Kč bez DPH
14. Otáčky, drsnost Typ Cena v Kč bez DPH
15. Tvrdost Typ Cena v Kč bez DPH
16. Mobilní kalibrační laboratoř - Cena na poptávku Typ Cena v Kč bez DPH

Express calibration
Calibration within 3 days of ordering is for an express surcharge of 40 % of the calibration price. Calibration must be agreed in advance.
Upon agreement, it is possible to ensure the calibration of gauges outside our activities.
Upon agreement, some calibrations can be performed directly at the customer.

Terms & Conditions
The price list applies to services performed within the scope of accreditation as well as to services performed outside the scope of accreditation. these calibrations are performed according § 5, odstavce 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. and as amended.
Vysvětlivky k ceníku:

 • Kalibrační list v ceně kalibrace měřidla.
 • Ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených.
 • Cena kalibrace speciálních druhů měřidel viz. hodinová sazba.
 • K ceně je nutno připočíst daň z přidané hodnoty.
 • Obvyklá dodací lhůta do 2 týdnů. Lze dohodnout i jiné dodací lhůty.
 • Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka nebo dodací list.
 • Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
 • Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
 • V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalibrace. Dále uveďte adresu, IČ, DIČ, tel., fax a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.
 • Pokud je při přejímce měřidel zjištěno poškození měřidel, je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy.

If the gauge does not pass the calibration, or if serious damage is found, the customer is notified. Minor repairs up to approx. 30 % of the price of a new gauge are performed automatically by the service department. More costly repairs will be performed only after the price has been agreed by the customer.

Calibration certificate
After calibration, a calibration certificate is issued for the gauge, which meets the requirements ČSN EN ISO/IEC 17025. Calibration certificates for calibration outside the scope of accreditation have formally the same content, but do not contain the accreditation mark, they do not have a reference to accreditation.

Marking of gauges after calibration
By default, the gauge is marked with the calibration date. If the customer demonstrably communicates the period of recalibration of the gauges, we will provide the gauge after calibration with a calibration validity mark with a marked validity period.