Ceník kalibrací

V ceně kalibrace jsou již zahrnuty tyto služby:

 • základní údržba (kompletní rozebrání, vyčištění, odmaštění, odmagnetování, základní seřízení),
 • označení měřidla kalibrační známkou popis měřidla (jiskřením, samolepícím štítkem, leptáním),
 • kalibrační protokol.
0. Činnost související s kalibrací Typ Cena v Kč bez DPH
1. Koncová, mezní a délková měřidla Typ Cena v Kč bez DPH
2. Měřidla čárková Typ Cena v Kč bez DPH
3. Posuvná měřidla Typ Cena v Kč bez DPH
4. Mikrometrická měřidla Typ Cena v Kč bez DPH
5. Měřidla s číselníkovým úchylkoměrem (mechanická/digi) Typ Cena v Kč bez DPH
6. Momentové klíče, snímače a utahováky 0,1 až 3000 Nm (mechanické/digi) Typ Cena v Kč bez DPH
7. Měřidla tlaku - kalibrace kapalinou 0 až 140 MPa, kalibrace vzduchem –100 kPa až 2000 kPa Typ Cena v Kč bez DPH
8. Měřidla roviny a úhlu Typ Cena v Kč bez DPH
9. Měřidla povrchových úprav, elektromagnetické a ultrazvukové tloušťkoměry Typ Cena v Kč bez DPH
10. Mikroskopy, profilprojektory, délkoměry, 3D přístroje, měření na 3D a 2D Typ Cena v Kč bez DPH
11. Měřidla pro stavebnictví Typ Cena v Kč bez DPH
12. Měřidla teploty –30°C až 1100°C, Vlhkost 10%–95% Typ Cena v Kč bez DPH
13. Mechanické a elektronické váhy, siloměry Typ Cena v Kč bez DPH
14. Otáčky, drsnost Typ Cena v Kč bez DPH
15. Tvrdost Typ Cena v Kč bez DPH
16. Mobilní kalibrační laboratoř - Cena na poptávku Typ Cena v Kč bez DPH

Expresní kalibrace
Kalibrace do 3 dnů od objednání je za expresní příplatek 40 % k ceně kalibrace. Kalibraci je nutné dohodnout předem.
Po dohodě je možné zajistit kalibraci měřidel mimo naši činnost.
Po dohodě lze některé kalibrace provádět přímo u zákazníka.

Všeobecné podmínky
Ceník platí pro výkony prováděné v rozsahu akreditace i pro výkony prováděné mimo rozsah akreditace. Tyto kalibrace jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odstavce 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlivky k ceníku:

 • Kalibrační list v ceně kalibrace měřidla.
 • Ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených.
 • Cena kalibrace speciálních druhů měřidel viz. hodinová sazba.
 • K ceně je nutno připočíst daň z přidané hodnoty.
 • Obvyklá dodací lhůta do 2 týdnů. Lze dohodnout i jiné dodací lhůty.
 • Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka nebo dodací list.
 • Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
 • Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
 • V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalibrace. Dále uveďte adresu, IČ, DIČ, tel., fax a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.
 • Pokud je při přejímce měřidel zjištěno poškození měřidel, je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy.

Nevyhoví-li měřidlo při kalibraci, nebo je-li zjištěno jeho závažné poškození, je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Drobné opravy do cca 30 % ceny nového měřidla jsou prováděny automaticky servisním oddělením. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.

Kalibrační list
K měřidlu je po kalibraci vystaven kalibrační list, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační listy pro kalibraci mimo rámec akreditace mají formálně stejný obsah, ale neobsahují akreditační značku, nemají odkaz na akreditaci.

Označení měřidel po kalibraci
Měřidlo je standardně označeno značkou s datem kalibrace. Pokud zákazník prokazatelně sdělí periodu rekalibrace měřidel, opatříme měřidlo po kalibraci značkou platnosti kalibrace s vyznačenou dobou platnosti.